Fritzon erbjuds ansvar för sociala pelaren 

Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) har i sin roll som vice ordförande i EU-parlamentets socialdemokratiska partigrupp, Soc&Dem, erbjudits ansvar för arbetet med den sociala pelaren, som berör flera utskott.

– Jag är stolt och glad över att få vara med och leda det viktiga arbetet för ökad social rättvisa och rättvisa arbetsvillkor, säger Heléne Fritzon.

– Det var precis det vi socialdemokrater gick till val på, att arbeta för fler jobb och rättvisa villkor och inte minst jämställdhet och jämlikhet, tillägger hon.

Heléne Fritzon tar också plats i jämställdhetsutskottet (FEMM), i utskottet för  kultur och utbildning (CULT) samt i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

Heléne Fritzon tillträdde sitt uppdrag som Europaparlamentariker på tisdagen. Hon är även delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i parlamentet och som sådan adjungerad till Socialdemokraternas verkställande utskott. 

Övriga ledamöter i den svenska socialdemokratiska delegationen tar plats i följande utskott: 

Johan Danielsson – ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN) och i sysselsättningsutskottet (EMPL).

Jytte Guteland – ledamot i miljöutskottet (ENVI) samt i utrikesutskottet (AFET).

Erik Bergkvist – ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI) samt i budgetutskottet (BUDG).

Evin Incir – ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt i utskottet för utvecklingsfrågor (DEVE).

* * *

Presskontakt
Sigrid Bøe, presschef
​Mobil: +32 471 79 01 76
E-post: ​sigrid.boe@ep.europa.eu

* * *

facebook Twitter Email