Resan mot en grön framtid

Klimatförändringarna och miljöförstöringen är den största utmaningen i vår tid. Det krävs stora insatser för att göra EU klimatneutralt till 2050. Den resan ska vi göra tillsammans, i Sverige och i resten av EU. Politiska vägval och tydliga resultat är avgörande för en grön omställning. Vi gör det här för alla våra barn och barnbarns skull och deras gröna framtid.

Är du med oss?

facebook Twitter Email