Aktuellt

”Mycket allvarligt att Turkiet lämnar Istanbulkonventionen”

Turkiets beslut att lämna Istanbulkonventionen är mycket allvarligt. Det riskerar att äventyra flickors och kvinnors grundläggande rättigheter. Bara under en dag, den 24 mars, rapporterade den turkiska journalisten Banu Guven om minst sex mord.

Debattartikel av Heléne Fritzon och Evin Incir i Feministiskt Perspektiv den 7 april 2021. I Europaparlamentet arbetar vi parlamentariker i den socialdemokratiska gruppen (S&D) dagligen för att alla EU-länder ska ratificera Istanbulkonventionen. Det är därför glädjande att Europaparlamentet har initierat en rapport under våren med fokus på att se över möjligheten att göra könsrelaterat våld…

Läs mer

Fritzons skarpa vaccinkrav inför EU-toppmötet

EU:s hantering av vaccinstrategin har kantats av brister och misslyckanden. EU-kommissionen och medlemsstaterna måste snarast komma till rätta med de problem som finns. Det lyfter Heléne Fritzon och den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet i ett skarpt brev inför Europeiska rådets möte. Nu måste det vara fullt fokus på samarbete och solidaritet.

– Vi står bakom den europeiska strategin för upphandling, distribution och spridning av vacciner. Men tyvärr finns det brister i EU-upphandlingen av vaccin och EU-kommissionen och medlemsstaterna måste snarast ta itu med dessa, säger Heléne Fritzon, delegationsledare för Socialdemokraterna och vice ordförande i S&D-gruppen. – Det behöver sättas en tydlig press på företag och andra…

Läs mer

Heléne Fritzon välkomnar vaccinintyg inom EU

Idag har EU-kommissionen presenterat det ”gröna certifikatet”, ett vaccintyg som öppnar upp för ökat resande redan till sommaren.

– Förslaget på ett gemensamt vaccinintyg inom EU är positivt. Pandemin har pågått i mer än ett år och fortfarande lever många EU-medborgare med betydande restriktioner som påverkar deras liv. Intyget kan öppna upp för ökat resande redan till sommaren, säger EU-parlamentariker och delegationsledare Heléne Fritzon (S). Med ”Det gröna digitala certifikatet” kan EU-medborgare på…

Läs mer

Heltid en rättighet

Rätten att arbeta heltid måste vara en självklarhet. Ingen ska tvingas arbeta deltid mot sin vilja. I valet till Europaparlamentet 2019 var ett av Socialdemokraternas vallöften att minska andelen ofrivilliga deltider och att heltid ska vara norm.

Debattartikel av Heléne Fritzon & Tina Christensen i Skånska Dagbladet den 14 mars 2021 När Europaparlamentet i sessionen i januari tog ställning till EU:s nya jämställdhetsstrategi fick vi stöd för att kommissionen och medlemsstaterna bör fastställa mål kring detta. För oss är detta inte bara ett vallöfte, det är politik som förändrar i människors vardag….

Läs mer

Konsumentupplysning till alla er som köper sex

På en madrass någonstans i Sverige ligger en rumänsk flicka och gråter. Hennes kropp har blivit en handelsvara på EU:s inre marknad. Vi vänder oss till dig som köper sex. Det är dags att du får fakta och korrekt ”konsumentupplysning” innan du nästa gång överväger att köpa en annan människas kropp. Vi kommer fortsätta vårt arbete för att sätta stopp för det i Sverige och i resten av EU, skriver Annika Strandhäll, Heléne Fritzon och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Debattartikel av Heléne Fritzon, Annika Strandhäll & Fredrik Lundh Sammeli i Expressen den 9 mars 2021. Till dig som tillhör de tio procent av män i Sverige som har köpt sex. Låt oss nu börja med några siffror. Enligt en studie baserad på intervjuer med kvinnor i flera länder som befunnit sig i prostitution, bland…

Läs mer

Vi har inte en sekund till att förlora

Om inget görs nu kommer mitt lilla barnbarn att behöva leva med sämre möjligheter än männen har när hon är stor.

Debattartikel av Heléne Fritzon i Kristianstadsbladet den 8 mars 2021. 60 år – så lång tid tar det att nå ett jämställt EU om vi fortsätter i samma takt som idag. Det visar beräkningar från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). Ett av mina barnbarn är en nyfiken flicka som nyss fyllt sju år och börjat skolan. Om…

Läs mer

Ge våra otrygga hjältar rättvisa arbetsvillkor

Kvinnodominerade yrken är tuffa och viktiga, men de utförs ofta under otrygga anställningsvillkor och utan rättvis lön. Vi måste nu en gång för alla säkerställa kvinnors rättigheter, skriver Heléne Fritzon (S) tillsammans med Iratxe García Pérez.

Debattartikel av Heléne Fritzon & Iratxe García Pérez i Altinget den 8 mars 2021. Varje år den 8 mars påminns vi om att det fortfarande är en lång väg framför oss innan vi helt uppnått jämställdhet. Fortfarande, år 2021, måste kvinnor kämpa. Samtidigt är detta års kvinnodag annorlunda. Pandemin har tydligt exponerat vad vi redan…

Läs mer

EU:s Green deal måste jämställdhetsintegreras

EU:s gröna omställning, Green deal, blir inte framgångsrik om den inte fullt ut är jämställdhetsintegrerad. Det räcker inte att ordet jämställdhet nämns eller bara finns med i delar, skriver Helene Fritzon (S).

Debattartikel av Heléne Fritzon i ETC den 18 februari 2021. Svåra kriser innebär oftast allvarliga bakslag för jämställdheten. Den pågående pandemin är inget undantag. Kvinnor och barn är särskilt drabbade, inte i första hand av viruset i sig, men av följderna. Flera rapporter visar hur flickor och kvinnor riskerar att drabbas hårdare också på lång…

Läs mer

Heléne Fritzons (S) tre tydliga vaccinkrav till EU-kommissionen

Europaparlamentariker och delegationsledare Heléne Fritzon (S) ställer idag tre tydliga krav på EU-kommissionen efter den senaste tidens problem med vaccinleveranser. Det handlar om att avtalen måste följas, leveranserna säkras och produktionen öka så att vaccinationen blir jämlik och rättvis.

– Det är nu som vi måste handla, det handlar ytterst om människors liv och hälsa, säger hon. Under onsdagsmorgonen debatterade Europaparlamentet EU:s vaccinationsstrategi i närvaro av kommissionens ordförande Ursula Von Der Leyen. Innan Heléne Fritzon förde fram sina tre krav till kommissionen, betonade hon allvaret i situationen. – Vi är fortfarande i en kris…

Läs mer

En seger för jämställdhet i Europa

Det har varit stort fokus på jämställdhet under veckans session i EU-parlamentet i Bryssel. Efter fem år har nu EU en ny jämställdhetsstrategi på plats. I den lyfts bland annat vikten av att bekämpa det ökande våldet mot kvinnor, kvinnors rätt till eget arbete och en tydlig koppling till klimatfrågor.

– EU har varit utan jämställdhetsstrategi sedan 2015. Det är därför mycket efterlängtat och glädjande att vi nu har en strategi igen. Men den får inte bli en skrivbordsprodukt, vi måste se till att den följs upp och genomförs, säger Heléne Fritzon, (S), delegationsledare och ledamot i jämställdhetsutskottet. Sedan EU-kommissionen presenterade strategin i mars förra…

Läs mer
facebook Twitter Email