Heléne i Europaparlamentet

Delegationsledare

  • Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Vice ordförande

  • Med ansvar för jämställdhet, barns rättigheter och ungdomspolitik, Progressiva gruppen av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

  • FEMM Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  • DACP Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

  • EMPL Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • CULT Utskottet för kultur och utbildning
  • D-ZA Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
facebook Twitter Email