Heléne i Europaparlamentet

I Europaparlamentet har Heléne Fritzon följande uppdrag:

  • Vice ordförande, Progressiva gruppen av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
  • Suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
  • Suppleant i utskottet för kultur och utbildning (CULT)
  • Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Sydafrika
facebook Twitter Email